Virksomheder skal have hurtigere svar på byggeønsker

Varde Kommune opruster med to nye byggesagsbehandlere, så kommunens vækstende virksomheder kan få hurtigere svar, når de ønsker at udvide.

ERHVERV

Sidste år skulle virksomheder i gennemsnit vente 35 dage på at få behandlet en byggesag. Det var tre dage hurtigere end i 2018 og overholder Regeringens såkaldte servicemål. Men der er behov for endnu hurtigere behandling af byggesager.

Derfor er to nye byggesagsbehandlere netop blevet ansat og dedikeret til virksomhedernes byggesager. Ansættelserne skal sikre, at ventetiden bliver nedbragt yderligere.

I forhold til den nuværende bemanding svarer ansættelserne til en opgradering på området med 25 procent.

Kaffemøder har banet vejen

Siden efteråret har fagpersoner løbende holdt kaffemøder med kommunens virksomheder. Her har ønsket om hurtigere sagsbehandling været gennemgående, ligesom andre ideer til forbedringer er kommet frem.

Af samme grund bliver virksomhederne nu opfordret til at gøre brug af muligheden for at mødes med de rette fagfolk, inden den egentlige byggeansøgning sendes afsted. På den måde bliver eventuelle udfordringer ryddet hurtigere af vejen.

 

CITAT

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune:

”Vores virksomheder udgør rygraden i kommunen, så vi vil gå langt for at imødekomme deres ønsker. Jeg forventer, at opgraderingen på byggesagsområdet kommer til at afspejle sig direkte i hurtigere sagsbehandlingstider til gavn for virksomhederne.”

 

FAKTA

  • KL og Regeringen blev i december 2015 enige om konkrete sagsbehandlingstider for de tre områder, der udgør økonomiaftalen for 2015 – herunder byggesager. Servicemålene skal give ansøgere en indikation af, hvor lang tid det tager for offentlige myndigheder at behandle en konkret sag.
  • Varde Kommune behandler cirka 1.600 byggesager om året, hvoraf cirka halvdelen er erhvervsrelaterede sager.
  • Varde Kommune behandler årligt lidt over 4.000 byggerelaterede sager som fx byggetilladelser, landzonetilladelser, udstykninger, BBR, dispensationer, lovliggørelser og offentlige arrangementer.