Afbrændingsforbud i Varde Kommune

På grund af tørken og den forhøjede brandfare indføres der afbrændingsforbud i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner med virkning fra 15. juni 2023 kl. 09.00.

(Opdatering pr. 4. juli 2023) Afbrændingsforbuddet ophæves den 5. juli 2023 klokken 08.00. Læs mere her: https://vardekommune.dk/afbraendingsforbud-ophaeves-i-varde-kommune/

(Opdatering pr. 29. juni 2023) Afbrændingsforbuddet er delvis lempet, men gælder stadig i visse områder. Læs mere her: https://vardekommune.dk/delvis-afbraendingsforbud-i-varde-kommune/

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande.

Sydvestjysk Brandvæsen har derfor udstedt afbrændingsforbud for Esbjerg, Fanø og Varde kommuner, og som gælder fra 15. juni 2023 kl. 09.00, og indtil det ophæves.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og Bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Afbrændingsforbuddet betyder, at nedenstående ikke er tilladt:

  • At bruge kulgrill
  • At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse
  • At ryge i naturen
  • At tænde bål og bruge åben ild udendørs
  • At bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Erhvervsmæssige aktiviteter er tilladt, idet rygning, optænding af bål og brug af ukrudtsbrændere dog følger ovennævnte forbud.

Endvidere er det tilladt for Forsvaret, Redningsberedskabet og Politiet at gennemføre uddannelses- og øvelsesaktiviteter, hvor der anvendes ild. Der skal udvises skærpet opmærksomhed og sikres mulighed for umiddelbar indsats.

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jævnfør afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Sydvestjysk Brandvæsen følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt. Der henvises i øvrigt til Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside www.svjb.dk eller på telefon 76 16 50 00.