Affald og genbrugspladser

Find oplysninger om håndtering af affald, herunder hvornår og hvordan du skal anmelde byggeaffald samt genbrugspladsernes åbningstider

Det er Din Forsyning A/S der varetager al håndtering af affald i Varde Kommune, herunder drift af genbrugspladser samt indsamling af affald ved helårshuse og sommerhuse.

Du kan finde mere information om de enkelte emner i nedenstående links.

 

 

Nedrivning og renovering

Sådan gør du med dit byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald

Pil ned ikon

Hvis du ejer en bygning, er dit ansvar, at byggeaffald fra nedrivninger, ombygninger, renoveringer m.m. bliver håndteret rigtigt. I langt de fleste tilfælde skal du anmelde affaldet til Varde Kommune, fordi byggeaffaldet kan indeholde miljøfarlige stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø.

Du skal anmelde dit affald til kommunen hvis;

 • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald
 • det gulvareal, der berøres af byggearbejdet, er større end 10 m2
 • dit byggeprojekt omfatter udskiftning af termoruder, som er fremstillet i perioden 1950-1977 (gælder også hvis der ikke er dato på vinduet).
 • dit byggeaffald indeholder farlige stoffer som for eksempel; asbest, metaller, PCB og klorparaffiner.

Vær i god tid – undgå at dit projekt bliver udsat

Varde Kommune skal have modtaget din anmeldelse senest 14 dage før du har planlagt at gå i gang med projektet. Derfor er det altid en god idé at være i god tid. Du må ikke starte projektet før du har modtaget en anvisning fra Varde Kommune. Vi har ofte har brug for yderligere oplysninger i forbindelse med din anmeldelse, så det er en god idé at være i god tid.

Du kan med fordel anmelde dit affald samtidig med at du indhenter nedrivningstilladelsen, hvis en sådan er påkrævet.

Se mere i denne folder (åbner i nyt vindue)

Hvordan anmelder du byggeaffaldet?

Pil ned ikon

Du kan enten selv anmelde dit byggeaffald eller få en rådgiver eller håndværker til det.

Anmeldelsen skal ske elektronisk på www.bygogmiljoe.dk (åbner i nyt vindue)

Det er dit ansvar, at affaldet bliver håndteret lovmæssigt korrekt, medmindre du har overdraget ansvaret til anden.

Du skal oplyse, hvor meget affald du forventer, hvilken godkendt affaldstransportør der skal køre med affaldet samt hvilken godkendt affaldsindsamler du vil aflevere affaldet til.

Hvis en håndværker anmelder affaldet, skal du have en kopi af anmeldelsen. Du skal også sikre dig, at det fremgår af tilbuddet og kontrakten med håndværkeren, hvordan håndteringen af affaldet vil foregå. Efter arbejdet skal du have dokumentation for, at affaldet er håndteret korrekt. Det kan for eksempel være i form af vejesedler fra det anlæg, som har modtaget affaldet.

Varde Kommune vil ALTID kræve denne dokumentation fra den der anmelder affaldet.

Hvilke opgaver kan jeg overdrage til en rådgiver eller håndværker?

Pil ned ikon

Anmelde på dine vegne

Hvis du lader en rådgiver eller håndværker anmelde affaldet, skal du underskrive en fuldmagt, så de kan gøre det på dine vegne.

Overdrage ansvaret for affaldet

Ved at underskrive en fuldmagt kan du også overdrage ansvaret for affaldet til en rådgiver eller håndværker.

Det betyder, at det er rådgiver eller håndværker, der bliver betragtet som affaldsproducent og har det juridiske ansvar

Hvornår skal du anmelde byggeaffaldet?

Pil ned ikon

Du skal anmelde dit affald senest 14 dage FØR du begynder at renovere eller rive bygningen ned.

Vær i god tid – undgå at dit projekt bliver udsat

Varde Kommune skal have modtaget din anmeldelse senest 14 dage før du har planlagt at gå i gang med projektet. Derfor er det altid en god idé at være i god tid. Du må ikke starte projektet før du har modtaget en anvisning fra Varde Kommune. Vi har ofte brug for yderligere oplysninger i forbindelse med din anmeldelse, så det er en god idé at være i god tid.

Du kan med fordel anmelde dit affald samtidig med at du indhenter nedrivningstilladelsen, hvis en sådan er påkrævet.

Kend dit affald før det bliver til affald

Pil ned ikon

Inden du indsender anmeldelsen er det vigtigt, at du undersøger hvilke affaldstyper der opstår ved projektet. Det er for eksempel vigtigt, at du kender til hvornår bygningen er opført og eventuelt renoveret.

Derudover skal du foretage en vurdering af, om der kan forekomme miljøskadelige stoffer i byggeaffaldet. Vurderingen skal være dokumenteret. Miljøskadelige stoffer kan for eksempel forekomme på malede overflader, i asbesttag, i klæbemateriale bag fliser og gulvbelægninger med videre.

Varde Kommuner anbefaler, at du kontakter en professionel rådgiver, som har erfaring med prøvetagning og miljøsanering af bygninger, til at foretage vurdering og kortlægning

Hvilke miljøskadelige stoffer kan din bygning indeholde?

Pil ned ikon

Nogle af de stoffer du skal forholde dig til i din vurdering er følgende:

 

 • PCB
 • Tungmetaller
 • Asbest
 • Klorparaffiner

Få et overblik over hvilke andre stoffer du kan forvente at støde på her (åbner i nyt vindue)

Hvad er PCB?

PCB er et stof, som er skadeligt for miljøet og menneskers sundhed. PCB findes især i fugemasse, termoruder, lysdioder samt malinger og gulvbelægninger i bygninger som er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977.

Det er ikke længere tilladt at bruge PCB.

Tjekliste – det skal din anmeldelse indeholde:

Pil ned ikon
 • Oplysninger om bygningens størrelse, opførelsesår, årstal for renoveringer samt anvendelse.
 • Forventet startdato for projektet
 • Skriv alle de forskellige affaldstyper der opstår ved arbejdet (træ, beton, vinduer, isolering, fliser med mere).
 • Forventet mængde af hver affaldstype
 • Hvem der skal køre affaldet væk (skal være godkendt i Affaldsregistret)
 • Hvor affaldet skal afleveres (skal være godkendt i Affaldsregistret)
 • En prøvebetegnelse hvis affaldstypen er analyseret (kan fore eksempel være maling). Prøvebetegnelsen skal stå under den konkrete affaldstype i anmeldelsesskemaet.

HUSK at vedhæfte:

 • Eventuel fuldmagt
 • Vurdering og kortlægningsrapport af miljøfremmede stoffer

Hvem må transportere affaldet og hvem må modtage affaldet?

Pil ned ikon

Det er kun godkendte transportører som må køre med affaldet:

Find dem på https://affaldsregister.ens.dk (åbner i nyt vindue)

Du må frit aflevere genanvendeligt affald til en godkendt indsamler:

Find dem på https://affaldsregister.ens.dk (åbner i nyt vindue)

Du skal aflevere forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald til AFLD. Det står i Varde Kommunes regulativer for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald.