Projekter

Varde Kommune arbejder løbende med projekter til forbedring af naturen og miljøet i Varde Kommune.

Projekterne er blandt andet med til at genoprette naturen og fremme biodiversitet.

En række af projekterne er støttet af EU, mens f.eks. Holme Å er et projekt der søges støttet af fonde m.v.

Læs mere om de enkelte projekter herunder

Forundersøgelser af spærringer, jf. Vandplanen.

Pil ned ikon

Varde Kommune har udarbejdet forundersøgelser for 6 spærringer:

  • Fjernelse af spærring i Fredmosebæk – RIB -00715
  • Fjernelse af styrt i Lundager-Outrup Bæk – RIB – 01103
  • Fjernelse af betonstyr ved Rolfsø Kanal, Fidde Strøm – RIB – 01106
  • Fjernelse af spærring ved Sdr. Sig Bæk – RIB – 01078
  • Fjernelse af betonstyrt ved Søvig Bæk – RIB – 01095
  • Fjernelse af betonstyrt ved Søvig Bæk – RIB -01096

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (åbner i nyt vindue) og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (åbner i nyt vindue).

Vådområdeprojekt Agersnap Bæk

Pil ned ikon

Varde Kommune har fået tilsagn til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at etablere et vådområde ved Agersnap Bæk.

Vådområdet har til formål at reducere kvælstofbelastningen ud i Ringkøbing Fjord.

Projektet er støttet af:

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa invisterer i landdistrikterne.

Forundersøgelse af Agersnap Bæk

Pil ned ikon

Varde Kommune har, som et led i Vandområdeplanerne 2015-2021,  fået tilsagn til at udarbejde en forundersøgelse i Agersnap Bæk. Forundersøgelsen skal beskrive mulighederne for at hæve vandløbsbunden til gavn for vandløbets dyr og planter.

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Supplerende forundersøgelse - Alslev Mølle Dambrug

Pil ned ikon

Varde Kommune har som et led i Vandområdeplanen 2015-2021 fået tilsagn til at gennemføre supplerende forundersøgelser ved Alslev Mølle Dambrug.

Undersøgelserne skal beskrive de anlægstektiske muligeheder der er for at lave en pumpeløsning ved dambruget.

Forundersøgelsen er færdig, og kan læses her.

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Passage ved Alslev Mølle Dambrug

Pil ned ikon

 

Varde Kommune har som led i Vandområdeplanen 2015-2021 fået tilsagn til at gennemføre detailplanlægning og udførelse af faunapassage ved Alslev Mølle Dambrug. Projektet er udført og afsluttet ultimo 2021.

Projektet sikrer med et 430 meter langt omløbsstryg fiske- og faunapassage til 59 kilometer opstrøms vandløbsstrækning.

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Detailprojekt marts 2021 Alslev Mølle Dambrug

Passage ved Alslev og Letbæk Dambrug

Pil ned ikon

Varde Kommune har udarbejdet supplerende forundersøgelse ved Alsev Dambrug og Letbæk Dambrug,

De supplerende forundersøgelser skal beskrive hvordan dambrugene kan tilføres vand fra vandløbet ved hjælp af en pumpeløsning.

Læs mere om projekterne her:

Forundersøgelse – Alslev Dambrug

– Supplerende forundersøgelse – Alslev Dambrug

Forundersøgelse – Letbæk Dambrug

– Supplerende forundersøgelse – Letbæk Dambrug

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.