Den 7. maj besluttede Byrådet at indstille en ny økonomisk ramme for projekterne i Blåvand og Vejers.

I forlængelse af beslutningen genoptages Styregruppe- og følgegruppearbejdet, hvor 2. viceborgmester Steen Holm Iversen genindtræder som formand.

Læs Byrådets beslutning via dette link