Her på siden kan du finde borgermøder samt alle høringer og afgørelser, som bliver offentliggjort af Varde Kommune.

Vær opmærksom på, at miljøgodkendelser og miljøtilladelser efter husdyrbrugloven bliver offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets digitale miljøadministration DMA

Afgørelser

Overskrift

Borgermøder

Ingen resultater

Høringer

Overskrift