Medlem af:

  • Udvalget for Social og Sundhed
  • Udvalget for Arbejdsmarked og Integration