Medlem af:

  • Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (formand)
  • Udvalget for Økonomi og Erhverv