Medlem af:

  • Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
  • Udvalget for Kultur og Fritid