Medlem af:

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Udvalget for Kultur og Fritid
Ryttervænget 30
6830, Nr. Nebel