Medlem af:

  • Udvalget for Økonomi og Erhverv (formand)