Medlem af:

  • Udvalget for Plan og Teknik
  • Udvalget for Arbejdsmarked og Integration