Medlem af:

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (formand)

Udvalget for Social og Sundhed

Kærnvej 51
6830 Nr. Nebel