Medlem af:

  • Udvalget for Børn og Læring (næstformand)
  • Udvalget for Plan og Teknik