Medlem af:

  • Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
  • Børn- og Ungeudvalget