Medlem af:

  • Udvalget for Kultur og Fritid
  • Udvalget for Børn og Læring