Medlem af:

  • Udvalget for Børn og Læring
  • Børn- og Ungeudvalget formand