Medlem af:

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Udvalget for Kultur og Fritid