Medlem af:

  • Udvalget for Social og Sundhed (næstformand)
  • Udvalget for Børn og Læring