Medlem af:

  • Udvalget for Børn og Læring
  • Udvalget for Plan og Teknik