Medlem af:

  • Udvalget for Børn og Læring (formand)
  • Udvalget for Kultur og Fritid