Medlem af:

  • Udvalget for Kultur og Fritid (næstformand)
  • Udvalget for Børn og Læring