Medlem af:

  • Udvalget for Plan og Teknik (formand)