Medlem af:

  • Udvalget for Kultur og Fritid (formand)