Medlem af:

  • Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (næstformand)
  • Udvalget for Social og Sundhed