Den aktuelle energisituation i Europa har også konsekvenser i Varde Kommune, når vi iværksætter en række sparetiltag på skoler, rådhuset, i svømmehaller og i andre kommunale bygninger.

I første omgang indebærer beslutningen, at vi følger Energistyrelsens anbefalinger og gennemfører følgende tiltag:

  • Opvarmning til 19 grader: Varmen bliver reduceret til 19 grader i kommunale bygninger i de tilfælde, hvor det er muligt og i overensstemmelse med lovgivning fra Arbejdstilsynet. Det vil blandt andet sige, at daginstitutioner og ældrecentre er undtaget.
  • Slukning af unødvendig belysning: Al undværlig belysning bliver slukket. Det kan fx være udendørs belysning og oplyste facader.
  • Forkortelse af fyringssæsonen: Varmen i kommunale bygninger bliver først tændt i det øjeblik, at temperaturen ikke kan holdes på 19 grader. Igen er daginstitutioner og ældrecentre undtaget.
  • Nedjusteret ventilation: Driftstiden af ventilationsanlæg bliver justeret, så de eksempelvis bliver nedjusteret eller helt slukket uden for arbejdstiden.

I spørgsmål/svar-sektionen nedenfor kan du finde svar på de mest gængse spørgsmål om vores sparetiltag.

Q&A

Skrues der ned for varmen i samtlige kommunale bygninger?

Pil ned ikon

Ja, som udgangspunkt bliver der skruet ned for varmen i alle kommunale bygninger, men pleje-og ældrecentre samt døgn- og daginstitutioner er undtaget fra anbefalingen om nedregulering af varmen.

Derudover kan der være særlig undtagelser, hvis der er i hele eller dele af en bygning er aktiviteter med brugere, der har helt særlige behov.

Eksempler herpå er f.eks. Sct. Jacobi Specialskole, hvor der er børn med særlige behov, der har brug for en vis temperatur. Et andet eksempel er Sundhedsplejens træningslokaler, hvor der er spædbørn med gulvaktiviteter.

Hvordan kan det være, jeg ikke oplever, temperaturen er sænket, når jeg færdes i kommunale bygninger?

Pil ned ikon

Alle kommunens bygninger, der ikke er undtaget, er justeret ned til en opvarmningstemperatur på 19 grader. Det vil dog ikke være ensbetydende med, at der også kun er 19 grader i bygningerne.

Som eksempel kan der på f.eks. Rådhuset omkring 21 grader, selvom temperaturen blev sat ned sidst i september måned. Det skyldes dels, at Rådhuset er bygget efter de nyeste energikrav, at der er en høj grad af sol- og varmeindfald i de forholds store og mange vinduer, og at de ansatte og deres IT-styr m.v. afgiver meget varme.

Tilsvarende vil der være mange af kommunens andre bygninger, der først rammer temperaturen på de 19 grader på dage hvor det er koldt, skyet og blæsende.

Hvordan forholder kommunen sig til julebelysning på gader og stræder?

Pil ned ikon

I mange byer i Varde Kommune er det de enkelte handelsstandsforeninger, som står for julelyset.

Derfor er det også op til dem, om de vil følge Energistyrelsens anbefaling om at slukke unødvendig belysning.

Hvordan forholder kommunen sig til julebelysning i/på kommunale bygninger?

Pil ned ikon

Julebelysning i/på kommunale bygninger betragtes som unødvendig belysning, og udgangspunktet er derfor, at vi som kommune ikke opsætter nogen form for julebelysning.

Undtaget herfra kan være bofællesskaber, ældre- og plejecentre, der fungerer som borgernes hjem – her kan julebelysningen fortsat opsættes, men begrænset i tid og/eller omfang i forhold til normalen.

Hvorfor slukker I ikke al udvendig belysning omkring kommunens bygninger?

Pil ned ikon

Der er lys, der er oplagt at slukke, men der er også individuelle hensyn at tage:

  • Skraldemænd og leverandører kommer med varer nat eller tidlig morgen.
  • Rengøringspersonale arbejder i de mørke timer.
  • Når vinteren kommer, er krav om at stier og andet er oplyste, så man kan orientere sig for at undgå glatføreulykker.
  • Der er også de kriminalpræventive hensyn – jo mindre lys, desto større ”arbejdsro” giver vi indbrudstyve og hærværksfolk.
  • Endelig er der det tryghedsskabende perspektiv – arealer ved kommunale bygninger benyttes af mange til gåture med og uden hund.

Til sidst er det rent teknisk let at slukke alt lys – men ønsker man alene dele af lyset slukket bliver det straks mere kompliceret, da det kræver tekniske ændringer, der kan være økonomisk relative omkostningstunge.