Sagsbehandlingsfrister

Få overblik over Varde Kommunes sagsbehandlingsfrister

Her finder du sagsbehandlingsfrister i Varde Kommune.

Sagsbehandlingsfrister i Varde Kommune

Social og sundhed

Pil ned ikon

FRISTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

 

 

 

Sundhedsloven

 

§140

Genoptræning

1 uge

Lov Område Svarfrist
 §32  Børneområdet, solsikken 4 uger – længere hvis der indhentes lægestatus eller andet.
 §41   Merudgifter børn 6 uger – længere hvis der indhentes lægestatus eller andet.
 §42  Tabt arbejdsfortjeneste 6 uger – længere hvis der indhentes lægestatus eller andet.
 §102   Behandling fx psykolog 6 uger
 §103 og  §104  Aktivitets- og samværstilbud  og beskyttet beskæftigelse 6 uger
 §107 og  §108  Botilbud 8 uger med undtagelse af akutsager der påbegyndes indenfor 24 timer på hverdage.
 §85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem. 6 uger.
§86

Vedligeholdende træning

4 uger.
§86

Genoptræning

2 uger.
§81 stk. 3

Aktivitetstilbud ældreområdet

4 uger.
§83

Hjemmehjælp

Akut hjælp iværksættes samme dag eller efter behov.

2 uger ved personlig hjælp

4 uger ved praktisk bistand

2 uger ved madservice

§95

Kontanttilskud til personlig hjælper i over 20 timer

4 uger.
§96

Personlig hjælper

8 uger.
§97

Ledsagerordning

4 uger.
§98

Støtte/kontaktperson til døv-blinde

8 uger.
§100

Merudgifter

6 uger
§112 

Kropsbårne / personlige hjælpemidler

4 uger med undtagelse af akutsager der påbegyndes indenfor 24 timer på hverdage.
§112

Genbrugshjælpemidler

i dagligdagen foretages der fortløbende vurdering og prioritering af sagerne.

Hjælpemidler, Akut behov, eks. Tryksår

1-2 dg.

Hjælpemidler, som letter den daglige tilværelse i primære ADL-funktioner, f.eks. kørestol, ganghjælpemidler osv.

10 uger.

Hjælpemidler, som letter den daglige tilværelse i sekundære ADL-funktioner, f. eks. arbejdsstole, udskiftning af hjælpemidler.

16 uger.

§ 113

Forbrugsgoder

16 uger.
§116

Boligændringer

12 uger – ligesom § 112 foretages der til stadighed en vurdering og prioritering af sagerne, hvor f.eks. slisker, ramper mv. der er en forudsætning for at brugeren kan selv kan varetage primære daglige opgaver.

I større boligændringer/ byggesager tages der forbehold for den ekstra tid, der går med at indhente nødvendig viden faggrupper med specialviden, teknisk bistand etc.. En større boligsag kan tage et år eller mere.

§112

Opgaver der varetages af hjælpemiddelcentralen

4 uger – Medicinske optiske hjælpemidler

16 uger – Svagsynshjælpemidler

20 uger – Særlige IT hjælpemidler

§114

Handicapbiler

16 uger – kørekort/ speciallægeerklæringer kan forsinke processen.
§84

Afløsning eller aflastning til ægtefælle

2 uger eller som akut hjælp.
§118

Ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

 

 2 uger

§119

Pasning af døende

1 uge.
§95

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

4 uger.
Lov om almene boliger    
§192

Visitation til plejebolig

4 uger.
§192

Visitation til ældrebolig

4 uger.
Sundhedsloven    
§140

.Genoptræning

1 uge