Varde Kommune deltager i Projekt 'BSR Cultural Pearls'

Varde Kommune og Varde Bibliotek deltager i InterReg projektet ’BSR Cultural Pearls’ for at styrke social resiliens i Østersøregionen gennem kulturelle aktiviteter.

Varde Kommune og Varde Bibliotek deltager sammen 11 andre partnere i Østersøregionen i projektet ’BSR Cultural Pearls’ med det formål at understøtte mindre byer, kommuner og regioner i Østersøområdet med at øge deres sociale resiliens. De deltagerne byer, kommuner og regioner får gennem projektet redskaber til at skabe kulturdrevne aktiviteter, som vil styrke borgernes tilhørsforhold og engagement og samtidig gøre disse samfund mere attraktive.

Læs mere om projektet her (åbner i nyt vindue)

Nøglekompetencer

Pil ned ikon

Projektet er støttet af InterReg og forløber over en treårig periode fra 2023-2025, hvor der arbejdes med tre nøglekomponenter:

  1. Understøtte mindre byer, kommuner og regioner i udvikling af en individuelt tilpasset handlingsplan for resiliensfremmende projekter.
  2. Understøtte implementeringen af disse handlingsplaner gennem et træningsforløb baseret på peer-læring og international udveksling.
  3. Årlig uddelingen af BSR-titlen ’Cultural Pearls” til fire byer, kommuner eller regioner i Østersøregionen for deres arbejde med kulturprojekter, der fremmer fællesskab, tilknytning og livskvalitet.

Social Resiliens

Pil ned ikon

Landene i Østersøregionen er forskellige i størrelse, deres historiske baggrund og kulturelle arv, men deler alle fælles udfordringer, såsom klimakrise, demografiske ændringer eller politiske spændinger. Derfor er det vigtigt at udvikle en fælles forståelse af vigtigheden af social resiliens og samarbejde om at styrke den. De deltagende lande består af Danmark, Estland, Letland, Finland, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland.

Social resiliens refererer til enkeltpersoner og samfunds evne til at modstå og komme sig efter sociale, økonomiske og økologiske chok og belastninger. Det er en værktøjskasse, der hjælper samfund med at holde sammen, tilpasse sig og lære af udfordringer i vanskelige tider. Kulturelle aktiviteter, såsom musik, teater, dans, kunst, bringer mennesker sammen, inspirerer, forbinder og kan skabe en følelse af fællesskab. Derfor anses kultur som et centralt redskab for at opbygge social sammenhængskraft og resiliens, der kan hjælpe enkeltpersoner og lokalsamfund med at tilpasse sig nye virkeligheder.

Varde Kommune og Varde Bibliotek har det primære ansvar for udviklingen og udbredelsen af en læringsplatform, hvor alt fra politikere, embedsfolk, erhvervslivet, forskere og borgere, kan samarbejde og drage nytte af hinandens viden og erfaringer i arbejdet med at styrke lokalsamfundene på tværs af Østersøregionen.

InterReg

Pil ned ikon

InterReg er en organisation under EU, som støtter samarbejde på tværs af medlemslandene i Europa. De støtter projekter, der forsøger at finde løsninger på forskellige udfordringer, fx tiltrækning af arbejdskraft, uddannelse, sundhed, miljøsikring mv.