Kom og giv dit besyv med på det gode liv mod vest

Du inviteres til workshop om en ny politik for bosætning og landdistrikter, der skal sikre, at Varde Kommune også i fremtiden er et attraktivt sted at bo.

Det er dejligt at bo mod vest. Her har vi en vældig hverdag med stærke fællesskaber i et rigt forenings- og kulturliv midt i den smukke vestjyske natur.

Vi ved også, at der er udfordringer. Ifølge prognoserne bliver vi flere ældre og færre yngre. Det kan have betydning for vores fælles velfærd og hverdag.

Fremtiden ser også lys ud. Der er meget godt at bygge videre på og store potentialer med blandt andet turismen, forsvarsaktiviteter og den grønne omstilling.

Kommunen skal have en ny politik for bosætning og landdistrikter. En politik danner rammen for, hvordan kommunen skal arbejde med et område i de kommende år. Med denne politik vil vi sætte fokus på det gode liv mod vest.

Aften vil bestå af to dele. Første del kl. 17.00-20.00 som er workshoppen, der er åben for alle. Anden del kl. 20.00-21.00 er et særskilt møde mellem udviklingsråd og byråd.

Tid og sted:

  • Den 22. april kl. 17.00-20.00
  • Helle Hallen, Vrenderupvej 40C, 6818 Årre

Tilmeld dig nedenfor senest mandag den 15. april. Hvis du er medlem af et udviklingsråd, tilmeldes du også det særskilte møde med byrådet sidst på aftenen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bosætningskonsulent Christine Rasmussen på chrz@varde.dk eller 21 65 25 47.

Program

Pil ned ikon

Program fra kl. 17.00-20.00 inklusiv aftensmad

  • Velkomst og intro v. borgmester Mads Sørensen
  • Inspirationsoplæg v. Bjarne Østerlund, formand for Givskud Lokalråd
  • Workshop – input til det gode liv mod vest
  • Tak for i dag og kaffe og kage

Workshoppen er inddelt i fire teamer. Du får mulighed for at komme med input til to temaer efter eget valg. Du kan vælge mellem følgende temaer:

Workshop 1: Den gode historie om livet mod vest

På workshoppen taler vi om, hvad der hører med til den gode fortælling om Varde Kommune, og udveksler ideer til, hvilke historier vi skal fortælle om at bo mod vest. Både for styrke vores egen fortælling, men også for at andre har lyst til at blive en del af fortællingen.

Workshop 2: Et større og stærkere fællesskab mod vest

Workshoppen sætter fokus på, hvordan vi får flere til at blive en del af vores fællesskaber her mod vest, og hvordan vi skaber en stærk tilknytning for folk, som bor her. De spørgsmål diskuteres med udgangspunkt i forskellige typer borgere, som allerede bor i kommunen eller som overvejer at flytte hertil.

Workshop 3: Samarbejde på kryds og tværs

På workshoppen sætter vi spot på, hvad et godt samarbejde er. Vi drøfter spørgsmål om, hvordan vi kan styrke eksisterende samarbejder. Er der noget, der gør samarbejdet svært indimellem? Og er der mon noget nyt, vi kan og bør samarbejde om for at sikre, at flere slår rødder i vores attraktive lokalsamfund.

Workshop 4: Levende og attraktive lokalsamfund

Workshoppen sætter fokus på, hvordan og hvad der skal til for fortsat at skabe udvikling i vores mange lokalsamfund. Vi udveksler ideer til, hvilken udvikling, der med dine øjne, er brug for til at understøtte det gode liv mod vest. Og ikke mindst hvad der er afgørende for at skabe denne udvikling?

Tilmeld dig

Pil ned ikon

Tilmelding til workshoppen er lukket. Fristen var mandag den 15. april 2024.