Containere, skurvogne og stilladser

Du skal søge om tilladelse til at opstille materiel eller andet udstyr på vejarealer i Varde Kommune - det kaldes også 'Råden over vejareal'.

Du skal søge om tilladelse til at placere materiel som container, stilladser, lifte m.m. på vejarealet, eller hvis du vil afholde et arrangement som f.eks. sportsarrangementer, cirkus, musikarrangementer, byfester eller lignende, hvor der opstilles udstyr på vejarealet.

Det gælder både offentlige veje og private fællesveje.

Der skal også indsendes ansøgning om at opsætte information på gadebelysningsmaster eller opstille reklameskilte, bannere m.v. på vejarealet.

Alle ansøgninger skal indgives digitalt for at blive behandlet.

Til ansøgning skal du bruge MitID.
Vi skal have følgende informationer:

  • Placering, adresse som også indtegnes på et kort
  • Leverandør eller udlejer af materialet
  • Skilteplan – særlige skilteplaner eller hjælp til at udarbejde skilteplaner kan købes hos forskellige ingeniører og entreprenører

Hvis du vil bruge et vejareal

Til materiel som f.eks. containere og skurvogne

Pil ned ikon

Containere og skurvogne skal på ansvar af ansøger, afmærkes i henhold til bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. Står materiellet om natten skal det afmærkes med blinkende lygter.
Afmærkningsmateriel kan lejes hos f.eks. entreprenører eller skiltefirmaer.
Ansøg via den orange bjælke ovenfor.

Til plakater, skilte, bannere m.m.

Pil ned ikon

Valgplakater må ophænges uden ansøgning på vilkår vedtaget i Folketinget. Det fremgår af Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Ophængning af alle andre plakater end valgplakater på vejarealer kræver tilladelse fra vejmyndigheden og skal ske efter Varde Kommunes regelsæt for opsætning af plakater.
Læs Varde Kommunes regelsæt for opsætning af plakater her (åbner i nyt vindue).

Ansøg via den orange bjælke ovenfor

For skiltning i det åbne land er der specielle forhold der gør sig gældende.
Læs vejledning om skiltning i det åbne land her (åbner i nyt vindue).

Til et arrangement

Pil ned ikon

Hvis du skal holde et arrangement som kræver, at du opstiller telte eller andet på et vejareal skal du huske at søge om dette i din samlede ansøgning til kommunen for hele arrangementet.

Ansøg om tilladelse til offentlige arrangementer her

Ansøg om adgang til vej

Pil ned ikon

Hvis du skal have ændret på adgangsforhold til en kommunevej eller en privat fællesvej, skal Varde Kommune behandle en ansøgning i henhold til vejlovene. En adgang er betegnelsen for en indkørsel, opkørsel, rampe eller lignende.

Der kan som udgangspunkt kun gives tilladelse til en adgang pr. parcelhusgrund, og normalt ikke over 3 meters bredde.

Adgang til erhvervsgrunde kan etableres bredere hvis forholdene på stedet tillader det.

Du kan skrive til Vej og Park hvis du ønsker at søge om at ændre adgangsforholdene til en kommunevej eller en privat fællesvej.