Offentliggørelse: 14-02-2022
Høringsfrist: 15-03-2022

Varde Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af minivådområde på et drænsystem ved Ringkøbingvej 198, Varde.

Projektet fremlægges  hermed i 4 ugers høring indtil d. 15. marts 2022,  jf. §16 i lov om vandløb og §3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Eventuelle kommentarer til projektet kan fremsendes til japb@varde.dk

Se hele Projektet