Offentliggjort: 31. august 2022

Klagefrist: 28. september 2022

Skovrejsning på ca. 6,00 ha på matr.nre. 1a, 1i Havlund By, Ølgod.

§ 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017.

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs hele afgørelsen
Screeningsafgørelse