Afgørelse – Anvendelse af beskyttet areal til P-plads

Offentliggjort: 20. juli 2022

Klagefrist: 17. august 2022

NBL § 3 og PL § 35 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til anvendelse af beskyttet areal til P-plads på matr.nr. 95a Vandflod By, Oksby.

Læs hele afgørelsen