Hermed afgørelse om at forholdet om digets opbygning – materialevalg ikke vurderes at være et ulovligt forhold på matr.nr. 145, Varde Markjorder, jf. kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 4 og 5.

Opfølgning på forhold om nyt digestykke (åbner i nyt vindue)

Bilag 2018 (åbner i nyt vindue)

Bilag 2019 (åbner i nyt vindue)

Bilag 2020 (åbner i nyt vindue)

Bilag 2021 (åbner i nyt vindue)