Afgørelse om anmeldte driftsændringer i Natura 2000-område

Offentliggjort: 21. juni 2022

Klagefrist: 19. juli 2022

NBL § 19b og skovlovens § 17 – Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven og skovloven om, at at anmeldte aktiviteter ikke har skadelig virkning på Natura 2000-område på matr.nr. 8n og 4a Burgaard, Billum.

Læs hele afgørelsen
Kort over arealerne
Afgørelse af 28. januar 2022
Besigtigelsesnotat – 19. maj 2022
Konsekvensvurdering
Kortbilag