Afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af regnvandsbassin i Alslev

Offentliggørelse: 06-07-2022
klagefrist: 03-08-2022

Varde Kommune har truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt ifm. etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 3dc Alslev By, Alslev.

Se tilladelse og bilag