Afgørelse om ikke-VVM-pligt for udskiftning af rørbro

Varde Kommune har truffet afgørelse om ikke VVMpligt for udskiftning af rørbro i Billum Bæk.

Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 7. juli 2022.

Afgørelse

Ansøgning

Screeeningsskema