Afgørelse om ikke VVM-pligt til vandløbsregulering og hydrologiprojekt i Alslev Marsk

Varde Kommune har d. 13. december 2021 modtaget ansøgning om vandløbsregulering og hydrologiprojekt på arealer i Alslev Marsk, ved Varde Å.

Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøset væsentlig, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Der kan klages over afgørelsen til d. 14. marts 2022.

VVM screeningsafgørelse

Bilag – Hydrologiprojekt ved Alslev Marsk

Bilag – VVM-Screeningsskema