Offentliggjort: 19. november 2021 – 8:00
Klagefrist: 17. december 2021 – 23:59

Miljøvurderingslovens § 16 og § 21 – Afgørelse om, at skovrydning på matr.nr. 9f Toftnæs By, Alslev medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Se hele afgørelsen
Screening
Kortbilag i 1:10.000