Offentliggjort: 30. august 2022

Klagefrist: 27. september 2022

NBL § 16 – Afslag efter naturbeskyttelsesloven til opstilling af jagttårne på matr.nre. 10p Sig By, Thorstrup og 3l Tastrup By, Thorstrup.

Læs hele afgørelsen