Afgørelse – Rydning af træ- og buskvækst langs Varde Å

Offentliggjort: 31. august 2022

Klagefrist: 28. september 2022

NBL § 3 – Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven vedrørende rydning af træ- og buskvækst på åbrinken langs Varde Å og på en strækning nedstrøms udløbskanalen fra Karlsgårdeværket på matr.nr. 5f Sig By, Thorstrup.

Læs hele afgørelsen