Offentliggjort: 9. maj 2022

Klagefrist: 6. juni 2022

Museumslovens § 29j – Afslag på efterfølgende dispensation til fjernelse af beskyttet dige beliggende matr.nr. 2b Åsted By, Kvong.

Læs hele afgørelsen