Offentliggjort på hjemmesiden 23.05.2022

Varde Kommunes drift har ansøgt om at afgrave areal på ca. 340 m2, 50 meter mod Alslev Å lige opstrøms Toftnæsbro.Arealet er formindsket med 30 %. Indsnævringen presser vandløbet over mod modsatte brink, som eroderes kraftigt ind mod broen.
Varde Kommunes vandløbsmyndighed har til hensigt at give tilladelse til afgravningen.
Der er mulighed for at komme med bemærkninger inden eller senest d. 20. juni 2022.

Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk

Ansøgning om at afgrave areal op mod Alslev Å

Bilag