Offentliggjort på hjemmesiden 23.05.2022

Driftafdelingen i Varde Kommune ønsker at vedligeholde en del af Kybæk med maskine.
Kybæk er ikke før blevet oprenset med maskine.
Bunden og vandstanden er hævet efter, at Varde Å blev lagt tilbage.
Vedligeholdet bliver udført på de sidste 366 meter af Kybæk, før udløb i Varde Å.
Varde Kommune forventer at imødekomme ansøgningen.
Der er mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen inden eller senest d. 20. juni 2022.
Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk

Ansøgning om maskinel opgravning i Kybæk

Bilag