Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Vestervænget 17 i Ho om at flytte grøft på matriklen til 1 meter fra nærmeste skel.
Varde Kommune har til hensigt at fremme ansøgningen.
Der er mulighed for at komme med kommentarer til ansøgningen inden eller senest d. 14. februar 2022.

Bilag

  1. Ansøgning
  2. Opfølgende spørgsmål
  3. Oversigtkort
  4. Luftfoto
  5. Skitse ny grøft 
  6. Terrænkoter
  7. Bundkoter i grøft
  8. Naboerklæring 1
  9. Naboerklæring 2
  10. Naboerklæring 3