Ansøgning om udvidelse af grundvandssænkning Houstrup rørledning

Varde Kommune har modtaget ansøgning om at udvide grundvandssænkning Houstrup Rørledning med en ekstra ledning.
Ledningen skal forløbe på Kirkeflod i vejen mellem grundene Kirkeflod 36 – 46 på den ene side og på den anden side 58 –  48.
Varde Kommune forventer at give tilladelse til det ansøgte.
Du har mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til ansøgningen frem til og senest d. 15. februar 2022.

Ansøgning om udvidelse af grundvandssænkning Houstrup rørledning

 Afvandingsplan

Ansøgning- om godkendelse af vandløbsprojekt