Varde Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af rørbro i Billum Bæk. Broen skal forlænges med 6 meter. Fra 12 meter til 18 meter.I nærværende ansøgning fremgår, at broen skal udvides mere.
Der er imidlertid kommet ændret ansøgning, hvor det ovenfor anførte fremgår.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen inden eller senest d. 27. maj 2022.

Ansøgning

Oversigtsplan

Ansøgning om godkendelse af vandløbsprojekt 

Lodsejererklæring

Fuldmagt