Beplantning af energipil på matr. nr. 2p Kløvgård, Henne

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven § 19b, stk. 4, samt afslag på dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2 jf. § 3, stk. 2
vedrørende beplantning af energipil på matr. nr. 2p Kløvgård, Henne.

Se afgørelse samt afslag på dispensation