Dato for forslagets vedtagelse:         29.08.2022

Dato for offentliggørelse:                  30.08.2022

Høringsfrist:                                           27.09.2022

PLANFORSLAGENE

Lokalplan L626 – for et område ved plejehjemmet ”Svaneparken” i Varde By blev i 1983 udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at fastlægge områdets anvendelse til liberale erhverv og offentlige formål. Ejeren af Frisvadvej 1c ønsker mulighed for at benytte ejendommen til bolig.
Det giver lokalplanen ikke tilladelse til i dag, da den definerer områdets anvendelse som værende liberale erhverv og offentlige formål. På den baggrund
vurderes det hensigtsmæssigt at aflyse en del af  lokalplanen,  matr. 146e Varde Markjorder.

Forslaget til aflysningen kan læses her

 

MILJØSCREENING

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der foretaget en screening af planens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. Byrådets vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden otte uger efter offentliggørelsesdatoen.

 

OFFENTLIG HØRING – Vigtige datoer
Forslagene og miljøscreeningen fremlægges i offentlig høring fra d. 30. august til d. 27 september 2022

Der kan indgives høringssvar til planforslaget på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og GIS, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Delvis aflysning af Lokalplan626 – ”. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden d. 27. september 2022

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.