Offentliggjort: 8. februar 2022
Klagefrist: 8. marts 2022

NBL § 3 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø på matr.nr. 2c Bækhuse, Outrup.

Læs hele afgørelsen