Offentliggjort: 10. maj 2022.

Klagefrist: 7. juni 2022.

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et anneks på matr.nr. 5lp Lønne Præstegård, Lønne.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag